• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

Miss and Mister Deaf Universum

  • Home
  • 2 ຕົວແທນປະເທດ ປະກວດ Miss and Mister Deaf Universum (MMDL) ຮ່ວມເຊຍລາວນໍາກັນເດີ້

2 ຕົວແທນປະເທດ ປະກວດ Miss and Mister Deaf Universum (MMDL) ຮ່ວມເຊຍລາວນໍາກັນເດີ້

ຄວາມມາດຂອງແຕ່ລະຄົນມີຢູ່ແລ້ວ ຢູ່ທີ່ໂອກາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມ ບໍ່ວ່າເຮົາຈະເປັນຄົນສົມບູນແບບ ຫຼື ມີຈຸດບົກຜ່ອງກໍຕາມ ຖືກເປັນອີກໜຶ່ງບາດກ້າວໃໝ່ຂອງລາວໃນເວທີປະກວດນາງງາມ-ຊາຍງາມ ທີ່ຫຼ້າສຸດລາວເຮົາສົ່ງໂຕແທນປະກວດໃນເວທີປະກວດສຳລັບຜູ້ບົກຜ່ອງທາງການໄດ້ຍິນ ຫຼື ຫູໜວກ ໂດຍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2022 ນັ້ນ ໄດ້ມີການຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບການສົ່ງຕົວແທນຈາກປະເທດລາວເຂົ້າຮ່ວມການປະກວດ Miss and Mister…