• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

CabinCrew

  • Home
  • ກຽມໂຕໄວ້ ໄວໆນີ້ ກຽມຕິດປີກໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າໄດ້ໂບຍບິນໄປກັບ ສາຍການບິນລາວ Lao Airlines

ກຽມໂຕໄວ້ ໄວໆນີ້ ກຽມຕິດປີກໃຫ້ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າໄດ້ໂບຍບິນໄປກັບ ສາຍການບິນລາວ Lao Airlines

ກຽມຕົວ ພົບຂ່າວດີໄວໆນີ້ ອອກເດີນທາງ ແລະ ໂບຍບິນໄປກັບດອກຈຳປາລາວ ກຽມໂຕໄວ້ສາວໆ ແລະ ສາຍທ່ຽວ ເມື່ອ ທາງເພຈ໌ Lao Airlines ໂພສຂ່າວດີ ໃນໃນວ່າ ຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ ? ຖ້າຫາກຄວາມຝັນຂອງເຈົ້າຄືການໄດ້ອອກເດີນທາງ ແລະ ໂບຍບິນໄປກັບດອກຈຳປາລາວດອກນີ້.. ແມ່ນໂອກາດນັ້ນໃກ້ຈະມາຮອດແລ້ວ…