• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

C-17

  • Home
  • ຕ້ອນຮັບຍົນ C-17 ບິນຈາກ ຮາວາຍ ລົງຈອດ ທີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ

ຕ້ອນຮັບຍົນ C-17 ບິນຈາກ ຮາວາຍ ລົງຈອດ ທີ່ສະໜາມບິນວັດໄຕ

ມື້ນີ້ສປປ ລາວພວກເຮົາໄດ້ຕ້ອນຮັບຍົນ C-17 ທີ່ບິນຈາກ ຮາວາຍ ທີ່ລົງຈອດໃນເວລາສັ້ນໆ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ສປປ ລາວ ເພື່ອມາຮັບສະຊິກທີ່ປະຕິບັດກິດຈະກຳພາກສະໜາມ ວຽກງານດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງທີມງານ DPAA, ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານລາວ. . ກິດຈະກໍາພິທີຮັບຊົມເຮືອບິນຍຸດທະວິທີຂະໜາດໃຫ່ຍຂອງກອງທັບສະຫະລັດອາເມລິກາ C-17 ມີຂຶ້ນທີ່ສະໜາມບິນສາກົນວັດໄຕ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ.…