• Tue. Sep 26th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

Bigass

  • Home
  • ມ່ວນມັນກັນສຸດໆ ຈົນລືມວ່າມາກັບໃຜ Bigass ມາຫຼິ້ນຄອນເສີດຢູ່ ລາວ ຈັດເຕັມ ໃຜໄດ້ໄປລາຍງານຮູບແນ່

ມ່ວນມັນກັນສຸດໆ ຈົນລືມວ່າມາກັບໃຜ Bigass ມາຫຼິ້ນຄອນເສີດຢູ່ ລາວ ຈັດເຕັມ ໃຜໄດ້ໄປລາຍງານຮູບແນ່

ໃຜບໍ່ໄດ້ໄປ ອາດພາດ Bigass ມາຫຼິ້ນຄອນເສີດຢູ່ ລາວ ບອກ “ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ທຸກຄົນສຸດຍອດຫຼາຍໆ ໄວເຈີກັນໃໝ່ ຮັກພວກເຈົ້າຫຼາຍ” https://www.facebook.com/amrchanel99/videos/pcb.609654327411298/5743963032331284 https://www.facebook.com/amrchanel99/videos/pcb.609654327411298/1122426338669242 ມ່ວນມັນກັນສຸດໆ ໄວລຸ້ນລາວ ລວມໂຕກັນໃນງານ JUNGLE FESTIVAL ທີ່ ສູ້ການຄ້າລາວໄອເຕັກ ITECC…