• Sat. Sep 23rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

80 ພັນ

  • Home
  • ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຝາກລົດຄ້າງຄືນໄດ້ແລ້ວ ຈ່າຍພຽງ 80 ພັນກີບຕໍ່ຄັນເທົ່ານັ້ນ ວ່າຈັ່ງໃດທຸກຄົນ

ສະຖານີລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຝາກລົດຄ້າງຄືນໄດ້ແລ້ວ ຈ່າຍພຽງ 80 ພັນກີບຕໍ່ຄັນເທົ່ານັ້ນ ວ່າຈັ່ງໃດທຸກຄົນ

ຂ່າວດີສໍາລັບບັນດາທ່ານຜູ້ໂດຍສານຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນການບໍລິຫານຈອດລົດ(ຮັບ-ສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ) ໃຫ້ທຸກທ່ານອຸ່ນໃຈໃນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສາມາດຈອດລົດຄ້າງຄືນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ! ຕໍ່ໄປທຸກທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງທີ່ຈະຈອດລົດທັງຊົ່ວຄາວ ແລະ ຄ້າງຄືນຢູ່ໜ້າສະຖານີລົດໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນອີກຕໍ່ໄປ, ເພາະບໍລິສັດ Boten Frontier Services Limited ຈະເປັນຜູ້ຮັບໜ້າທີ່ໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພຍານພາຫະນະທີ່ມາຈອດຢູ່ຫນ້າສະຖານີ, ບັນດາທ່ານຜູ້ໂດຍສານ ແລະ…