• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

5 ວັນອັນຕະລາຍ

  • Home
  • ຫຼາຍຄົນຊື່ນຊົມ ກິດຈະກໍາແຈກນໍ້າ ແລະ ຫມວກກັນກະທົບໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່

ຫຼາຍຄົນຊື່ນຊົມ ກິດຈະກໍາແຈກນໍ້າ ແລະ ຫມວກກັນກະທົບໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່

ມຸມແບບນີ້ຢາກຈະໃຫ້ຫຼາຍໆຄົນໄດ້ເຫັນກັນທົ່ວ ຖືເປັນມຸມໜ້າຮັກໆ ແລະ ກິດຈະກໍາດີດີ ໃນລະຫວ່າງ ບຸນປີໃໝ່ສາກົນ 2023 ນີ້ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະ 5 ວັນ ອັນຕະລາຍ ເຊິ່ງເລີ່ມນັບ ແຕ່ວັນທີ 29 ທັນວາ 2022 ຫາວັນທີ 2 ມັງກອນ…