• Sun. Dec 3rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

2 ຝັ່ງຂອງ

  • Home
  • ຮັກນິລັນ ຍິ່ງນານວັນຍິ່ງຫວານ ຄູ່ນີ້ ແອັບເປີ້ນ-ຟຸກ ເຂີຍໄທໄພ້ລາວ

ຮັກນິລັນ ຍິ່ງນານວັນຍິ່ງຫວານ ຄູ່ນີ້ ແອັບເປີ້ນ-ຟຸກ ເຂີຍໄທໄພ້ລາວ

ຄູ່ຮັກເຂີຍໄທໃພ້ລາວ ຄູ່ຮັກ 2 ຝັ່ງຂອງ ລົງພາບ 11 ປີກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ ຫຼາຍຄົນຕ່າງຢາກມີໂມເມັນແບບນີ້ . ມີຮັກຮັກຍືນຍາວຕ້ອງຍົກໃຫຄູ່ນີ້ 16 ປີຍັງຫວານບໍ່ປ່ຽນເລີຍ ສາວແອັບເປີ້ນກັບບ່າວຟລຸກ ທັງສອງຄົບກັນຊັ່ງຊາໝາກຫົວໃຈຂອງກັນແລະກັນຍາວນານ 11 ປີກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈເປັນທອງແຜ່ນດຽວກັນ ແລະຕອນນີ້ມີພະຍານຮັກໄປແລ້ວ 2…