• Sat. Sep 23rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

2 ປີ

  • Home
  • ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສະເປນ ຂີ່ລົດຖີບ 2 ປີ ມາຮອດລາວ ໂຄດເທ້ ສະບາຍດີເດີ້

ນັກທ່ອງທ່ຽວ ສະເປນ ຂີ່ລົດຖີບ 2 ປີ ມາຮອດລາວ ໂຄດເທ້ ສະບາຍດີເດີ້

ພາກພູມໃຈ welcome to Laos ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດ ສະເປນ ໃຊ້ເວລາ 2 ປີ ຂີ່ລົດຖີບ ຈາກສະເປນ,ຜ່ານຫລາຍປະເທດ ມາຮອດປະເທດລາວ.. ຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ເວລາ 3ເດືອນທີ່ລາວເດີນທາງຢູ່ໃນປະເທດລາວ ລາວປະທັບໃຈຫຼາຍໃນການເດີນທາງຢູ່ບ້ານເຮົາ ໂດຍການອາໄສ ນອນຢູ່”ຖຽງນາ” ຕາມທາງທີ່ລາວຜ່ານ, ລາວເວົ້າວ່າ:My Sleep…