• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

16 ຄົນສຸດທ້າຍ

  • Home
  • Top16 ແລ້ວ ລາວເຂົ້າຮອບ ລາວສູ້ໆ ລຸ້ນຮອບຕໍ່ໄປ ແລະ ລາງວັນ

Top16 ແລ້ວ ລາວເຂົ້າຮອບ ລາວສູ້ໆ ລຸ້ນຮອບຕໍ່ໄປ ແລະ ລາງວັນ

ສຽງໂຫ່ຮ້ອງ ລາວເຮົາໄດ້ເຂົ້າຮອບ 16 ຄົນສຸດທ້າຍອີຫຼີ ຖ້າລຸ້ນກັນຕໍ່ໄປວ່າຈະໄດ້ລາງວັນຫຍັງ ຈະເຂົ້າຮອບເລິກໆອີກຫຼືບໍ່ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ ເກັ່ງຫຼາຍ ເກັ່ງໆ ເວທີນາງງາມຈັກກະວານ 2022 ລາວເຮົາເຮັດໄດ້ແລ້ວ ລຸ້ນກັນຕໍ່