• Sat. Sep 23rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

13ຕຸລາ

  • Home
  • ມີບັນຫາທາງສາຍຕາໂອກາດມາແລ້ວເດີ້ 13 ຕຸລາພໍ້ກັນທີ່ທົ່ງປົ່ງ

ມີບັນຫາທາງສາຍຕາໂອກາດມາແລ້ວເດີ້ 13 ຕຸລາພໍ້ກັນທີ່ທົ່ງປົ່ງ

ສູນປິ່ນປົວ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບຕາແຈ້ງ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາຍຕາໂລກ 13 ຕຸລາ 2022 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ມາກວດຟຣີ ແຈກຟຣີໃຫ້ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນລາວ ເຂົ້າໄປບໍລິການໄດ້. ສູນປິ່ນປົວ ແລະຮັກສາສຸຂະພາບຕາທົ່ງປົ່ງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການລະບຸວ່າ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສາຍຕາໂລກ 13 ຕຸລາ ໃນວັນດັ່ງກ່າວທາງສູນແມ່ນຈະບໍລິການຟຣີກວດ-ຜ່າຕັດແກ່ນຕາຂຸ້ນ ແລະຢາຍແວ່ນຕາໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບສາຍຕາແບບບໍ່ເສຍຄ່າຕະຫຼອດວັນທີ 13…