• Sat. Sep 23rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

103 ກອງທັບ

  • Home
  • ແພດໝໍລາວໄຊໂຍ ກັບຜົນສຳເລັດຄັ້ງທຳອິດ ຜ່າຕັດປູກຖ່າຍໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຜ່ານສະຫຼຸຍ

ແພດໝໍລາວໄຊໂຍ ກັບຜົນສຳເລັດຄັ້ງທຳອິດ ຜ່າຕັດປູກຖ່າຍໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຜ່ານສະຫຼຸຍ

ເປັນໜຶ່ງຜົນງານທີ່ໜ້າຊື່ນຊົມເປັນທີ່ສຸດ ເມື່ອແພດໝໍລາວສາມາດຜ່າຕັດປ່ຽນຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງສຳເລັດເປັນຄັ້ງທຳອິດຂອງປະເທດພ້ອມກັນສອງກໍລະນີ ແລະຕອນນີ້ກຳລັງຟື້ນໂຕ ເຫັນວ່າຄົນເຈັບກຳລັງຟື້ນຟູ ແລະມີຈັງຫວະທີ່ດີຂຶ້ນຕາມລຳດັບ. ວັນທີ 9 ມັງກອນ 2023 ໂຮງໝໍສູນກາງ 103 ກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຖະແຫຼງຜົນສຳເລັດໃນການຜ່າຕັດປູກຖ່າຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ 2 ກໍລະນີທຳອິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນຂີດໝາຍປະຫວັດສາດ ແລະ…