• Fri. Sep 22nd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

1 ຄົກ

  • Home
  • ຫາເງິນເກັ່ງ ຕໍາໝາກຮຸ່ງ 1 ຄົກ ໄດ້ 10 ລ້ານກີບ ! ສຸດຍອດສາວພອນ

ຫາເງິນເກັ່ງ ຕໍາໝາກຮຸ່ງ 1 ຄົກ ໄດ້ 10 ລ້ານກີບ ! ສຸດຍອດສາວພອນ

ສາວພອນ ເຈົ້າແມ່ດຮາມ່າ ທີ່ມີສະຕາຍເປັນຂອງຕົນເອງບໍມີໃຜຈະສາມາດກັອບປີ້ໄດ້ ປົກກະຕິເຮົາຈະເຫັນສາວພອນມີດຣາມ່າ ຮ້ອງໄຫ້ ນູນນີ້ນັ້ນມາໃຫ້ເຫັນເລື້ອຍໆ ຈົນກາຍເປັນບຸກຄົນທີ່ເປັນກະແສໂດ່ງດັງໃນໂຊຊ້ຽວ ເຮັດໃຫ້ສາວພອນມີລາຍຮັບຈາກການເຮັດຄິບຫຼືໄລສົດຕ່າງໆລົງໂຊຊ້ຽວ ຈົນມີເງິນເຮັດເຮືອນ ແລະ ຊື້ລົດ ລ່າສຸດຈາກປະເດັ້ນດຣາມ່າການຈ້າງງານສາວພອນ ໂດຍມີຜູ້ຈ້າງງານ ຜູ້ໜຶ່ງສະເໜີ ໃຫ້ສາວພອນຂື້ນມາວຽງໂດຍຕົກລົງຈະໃຫ້ຄ່າ ໂຕສາວພອນ ແລະ ທີມງານ 7 ລ້ານກີບ…