• Tue. Sep 26th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

“ຫຼັງພົມແດງ” The series

  • Home
  • ໃກ້ຈະໄດ້ຊົມກັນແລ້ວ ກັບຊີຣີຟອມໃຫຍ່ “ຫຼັງພົມແດງ” The series

ໃກ້ຈະໄດ້ຊົມກັນແລ້ວ ກັບຊີຣີຟອມໃຫຍ່ “ຫຼັງພົມແດງ” The series

ໃກ້ຈະໄດ້ຊົມກັນແລ້ວ ກັບຊີຣີຟອມໃຫຍ່ “ຫຼັງພົມແດງ” ຫຼັງປິດກອງແລ້ວ ຕັດຕໍ່ສໍາເລັດ ຫຼ້າສຸດປ່ອຍທີເຊີອອກມາໃຫ້ຊົມແລ້ວ ລວມນັກສະແດງພະເອກນາງເອກ ທີ່ຖ່າຍທອດອາລົມ ຄວາມຮູ້ສຶກຜ່ານແຕ່ລະໂຕລະຄອນທີ່ຕິດຕາມຊົມໄດ້ແລ້ວ ມ່ວນ ອິນ ຟິນ ໄປນໍາກັນແນ່ນອນ Teaser 1 ຫຼັງພົມແດງ The series ຫຼັງພົມແດງ ຊີຣີ່ທີ່ຕີແພ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງວົງການນາງງາມ…