• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ລາຄານໍ້າມັນ

  • Home
  • ຂ່າວດີວັນນີ້! ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງອີກ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນກຸມພາ

ຂ່າວດີວັນນີ້! ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງອີກ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນກຸມພາ

ຂ່າວດີວັນນີ້! ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນລົງ ເປັນຄັ້ງທີ 2 ຂອງເດືອນກຸມພາ. ກົມການຄ້າພາຍໃນ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0126/ກຄພນ ລົງວັນທີ 08 ກຸມພາ 2023; ເລື່ອງປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.…

ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງເລີ່ມມື້ນີ້… ແອັດຊັງພິເສດລົງ 520 ກີບ ແອັດຊັງທຳມະດາ ລົງ330 ກີບແລະກາຊວນ ລົງ 360 ກີບ/ລິດ

ກະຊວງອຸສາກະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ປະກາດແຈ້ງການປັບລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສະບັບເລກທີ 0144/ອຄ, ລົງວັນທີ 01 ກຸມພາ 2023. ໃນນີ້, ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຫລຸດລົງ 520 ກີບ/ລິດ ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຫລຸດລົງ 330 ກີບ/ລິດ ກາຊວນ ປັບຫລຸດລົງ…

ດີໃຈ! ລົງໜ້ອຍກໍດີ ມື້ນີ້ 8 ທັນວາລາຄານໍ້າມັນປັບລົງອີກ

ຖືເປັນຂ່າວດີ ທີ່ລາຄານໍ້າມັນປັບລົງອີກ ເຖິງຈະລົງໜ້ອຍແຕ່ກໍດີກວ່າບໍ່ລົງນໍ ໂດຍລາຄາໃໝ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕັ້ງແຕ່ເວລາ6:00ໂມງ ຂອງວັນທີ8 ທັນວາ 2022. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ1802/ອຄ ລົງວັນທີ 7 ທັນວາ 2022 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະອາຍແກັດລາວ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ເລື່ອງຈາກປັບລົງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ…

ລົງໜ້ອຍດີກວ່າບໍ່ລົງ! 29 ກັນຍາ ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງອີກ ຄັ້ງນີ້ແອັດຊັງພິເສດລົງ460ກີບ ແລະແອັດຊັງທຳມະດາລົງ150ກີບ

ນັບເປັນຂ່າວດີທ້າຍເດືອນ  ເມື່ອລາຄານໍ້າມັນຈະປັບລົງອີກ ທັງແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ທຳມະດາ ເຖິງຈະປັບລົງເລັກໜ້ອຍກໍດີວ່າບໍ່ລົງນໍ. ສ່ວນກາຊວນຍັງລາຄາເດີມ. ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 1303/ອຄ ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022  ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະອາຍແກັດລາວ ເລື່ອງແຈ້ງປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟລົງທົ່ວປະເທດ. ໃນນີ້ໄດ້ປັບລົງແອັດຊັງພິເສດ 460 ກີບ…