• Sun. Jun 4th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ມວຍສາກົນ

  • Home
  • ຈະເກີດຂຶ້ນຫລືບໍ່? ເມື່ອ ຟອຍ ເມເວເທີ ກັບເປັນຝ່າຍທ້າດວນໝັດກັບ ແມັກເກຣເກີ ອີກຄັ້ງ ໃນປີ 2023

ຈະເກີດຂຶ້ນຫລືບໍ່? ເມື່ອ ຟອຍ ເມເວເທີ ກັບເປັນຝ່າຍທ້າດວນໝັດກັບ ແມັກເກຣເກີ ອີກຄັ້ງ ໃນປີ 2023

ຟອຍ ເມເວເທີ ຈູເນ່ຍ ນັກມວຍຊາວອາເມຣິກາ ເຈົ້າຂອງສະຖິຕິໄຮ້ປະລາໄຊ ຕ້ອງການດວນໝັດກັບ ຄໍເນີ ແມັກເກຣເກີ ນັກມວຍຄົບເຄື່ອງ ຊາວສາທາລະນະລັດໄອຣແລນ (ອຽກລັງ) ອີກຄັ້ງໃນປີ 2023 ພາຍຫລັງເຄີຍທ້າປະລອງດວນໝັດກັນໃນປີ 2017 ຜ່ານມາ ດ້ວຍກະຕິກາມວຍສາກົນທີ່ ຟອຍ ເມເວເທີ ຖະໜັດ…