• Fri. Jun 2nd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຄວາມຮັກ ຄວາມຜູກພັນ

  • Home
  • ຍິງສາວຜູ້ມີຄ່າແດງຫຼາຍສຸດ ຂໍໃຫ້ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທິບ

ຍິງສາວຜູ້ມີຄ່າແດງຫຼາຍສຸດ ຂໍໃຫ້ເປັນຜົວແກ້ວເມຍທິບ

ເວົ້າເລື່ອງປະເພນີ ຢູ່ປະເທດໃດກໍ່ມີແນວແປກໆເປັນຂອງຕົນເອງເຖິງຍຸກສະໄໝຈະປ່ຽນໄປແລ້ວກໍ່ຕາມ ແຕ່ຊາວຊູດານໃຕ້ຍັງເອີ້ນຄ່າດງເປັນຫົວສັດຈຳນວນຫຼາຍອີງໃສ່ຖານະຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຍິງສາວທີ່ຜູ້ຊາຍຈະຂໍແຕ່ງງານນຳນັ້ນເປັນແນວໃດ. ຕາມລາຍງານຂ່າວ ໃນປີ 2022 ມີຍິງສາວຊາວຊູດານໃຕ້ ລາວໄດ້ຮຽກເອົາຄ່າສິນສອດທອງໝັ້ນຈາກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະມາຂໍແຕ່ງງານເປັນຈຳນວນງົວ 300 ໂຕ ແລະກະທິງອີກ 200 ໂຕລວມເປັນຈຳນວນສັດໃຫຍ່ທັງໝົດ 500 ໂຕ ແຕ່ຊາຍຜູ້ໝາຍໝັ້ນມາເປັນຜົວກໍບໍມີຫຍັງຂັດຂ້ອງແຖມຕອບຕົກລົງໂດຍດີ. ສຳລັບຊາວຊູດານໃຕ້ ການແຕ່ງງານທີ່ເອີ້ນງົວເປັນສິນສອດໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ລະຫວ່າງ 50-100 ໂຕ…