• Tue. Jun 6th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

  • Home
  • ສຸດແປກສາຍການບິນ Go First ລືມຜູ້ໂດຍສານຕັ້ງ 50ຄົນ

ສຸດແປກສາຍການບິນ Go First ລືມຜູ້ໂດຍສານຕັ້ງ 50ຄົນ

ການບໍລິການລືມຫຍັງລືມໄດ້ແຕ່ຢ່າລືມລູກຄ້າ ເພາະເຂົາຄືວຽກຫຼັກຂອງເຮົາ ຖ້າຜູ້ໂດຍສານມາບໍທັນຈັກ 2-3 ຄົນຍັງພໍວ່າ ແຕ່ອັນນີ້ວ່າລືມຜູ້ໂດຍສານຕັ້ງວ່າ 50 ຄົນ ກະໂພດນໍ ບໍ່ໜ້າຈະປານນັ້ນເຄິ່ງ 100 ພຸ້ນ ແຕ່ກໍ່ເກີດຂຶ້ນແລ້ວ ຕາມລາຍງານຂ່າວຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສາຍການບິນລາຄາຖືກ Go First ຂອງອິນເດຍບິນຂຶ້ນສູ່ເວຫາປະຜູ້ໂດຍຈຳນວນຫຼາຍເຖິງ 50 ຄົນ…