• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເອົາແລ້ວງານເຂົ້າ! ຮອງຄະນະຈັດງານຊ່ວງເຮືອຫຼວງພະບາງ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ຕີລາຄາຕໍ່ກັບ 3 ຫົວຂໍ້

ຫຼ້າສຸດ ຮອງຄະນະກໍາມະການຈັດງານບຸນຫໍ່ເຂົ້າປະດັບດິນຊ່ວງເຮືອເດືອນເກົ້າ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄດ້ອອກໜັງສືສະເໜີເລກທີ 09/ຈນ.ຫຼບ ລົງວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ໂດຍແຈ້ງການລະບຸວ່າ: ໃນນາມທ່ານເປັນຄະນະປະທານ, ເປັນຝ່າຍສັງເກດການ ແລະ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນ, ເປັນບ່ອນອີງທີ່ຈະຕອບສັງຄົມ ຫຼື ຖະແຫຼງການໃຫ້ສື່ສັງຄົມອອນລາຍໃນທົ່ວໂລກຮັບຊາບ ສະເໜີໃຫ້ທ່ານມີທັດສະນະ ຕີລາຄາຕໍ່ກັບ 3 ຫົວຂໍ້ມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

1.ຝ່າຍນັກກິລາສີພາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ( ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ )
2.ຝ່າຍນັກກິລາສີພາຍ ເຮືອນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ )
3.ຄະນະກໍາມະການ ( ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບແນວໃດ )

ລາຍລະອຽດຕາມແຈ້ງການ ແລະ ເບິ່ງວີດີໂອເພີ່ມຕື່ມ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *