• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປຶກສາຫາ​ລື​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ກະ​ສິ​ກຳ ເພື່ອ​ສ້າງ​ໂອ​ກາດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື

ຕາມຂ່າວໜັງສືພິມປະຊາຊົນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ (ສຄອຊ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊູມ ໃນຫົວຂໍ້ “ ຮ່ວມມືກັນເພື່ອສ້າງໂອກາດທີ່ດີກ່ວາ ” ຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາຜ່ານມາ ທີ່ສໍານັກງານດັ່່ງກ່າວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດາວວອນ ພະຈັນທະວົງ ຮອງປະທານສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາແຫ່ງຊາດລາວ, ທັງເປັນຄະນະບໍລິຫານກອງທຶນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ (SME). ມີບັນດາຜູ້ປະກອບການ ຈາກຫຼາຍກຸ່ມການຜະລິດ, ກຸ່ມຕະຫຼາດ, ກຸ່ມຜູ້ສະໜອງ ແລະ ບໍລິການ ພ້ອມທັງປັດໄຈການຜະລິດຕ່າງໆ ພ້ອມດ້ວຍ ສະຖາບັນການເງີນ ແລະ ທະນາຄານທຸລະກິດ ໃນ ສປປລ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການ ສົ່່ງເສີມທຸລະກິດ ກະສິກຳ ຊຶ່ງເປັນການ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ກົນໄກການຮ່ວມມື ຫຼາຍຝ່າຍ ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບການດຳເນີນທຸລະກິດ ກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດ ເປັນເຈົ້າການນຳພາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບຟັງ ການນຳສະເໜີ ກົນໄກ ແລະ ຮູບແບບການຮ່ວມມື ຫຼາຍຝ່າຍ ແບບໃໝ່, ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະເປັນຕົ້ນແມ່ນການຜະລິດທຸລະກິດກະສິກຳ ທີ່ ສປປ ລາວ ທີ່ມີທ່າແຮງ ໃນການສະໜອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກໄປຕ່າງປະເທດ ໃນສະພາະໜ້າ ແລະ ຍາວນານ.


ນອກຈາກນີ້ກອງປະຊູມຍັງໄດ້ສົນທະນາ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງການສ້າງໂອກາດ ການຮ່ວມມື ທີ່ເປັນຮູບປະທຳຂອງໂຄງການ ທົດລອງທີ່ເປັນຕົວແບບ ລະຫວ່າງ ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຊື້ ໂດຍການຮ່ວມມືຈາກ ຜູ້ສະໜອງປັດໄຈການຜະລິດ ແລະ ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນ ຈາກທະນາຄານທີ່ເຫັນວ່າໂຄງການທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອຊອກຮູ້ບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງທີ່ຍັງເປັນ ອຸປະສັກ ແລະ ສີ່ງອຸດຕັນໃນການດຳເນີນທຸລະກິດກະສິກຳເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງ ການຮ່ວມມືທີ່ຄົບອົງປະກອບ ແລະ ປັດໄຈຕ່າງໆ ຂອງການສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ແປຮູບ ສິນຄ້າກະສິກຳ ລວມເຖິງການຈັດຈຳໜ່າຍ ທີ່ຕອບສະໜອງໄດ້ ປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບແບບຍືນຍົງ. ພ້ອມນີ້ກໍຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບທິດທາງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກຸ່ມການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳຂອງສະຫະກອນ ແລະ ສະມາຄົມກະສິກຳ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວອີກດ້ວຍ.

ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາ ຜູກພັນການຄ້ານໍາກັນຂອງ 3 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດຟາມລາວພັດທະນາ; ບໍລິສັດຈະເລີນຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຕະຫລາດລາວ ເພື່ອຊຸກຍຸ້ທຸລະກິດກະສິກຳໃຫ້ສາມາດທຳການຜະລິດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະໜອງໄດ້ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຕະຫລອດໄປ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *