• Wed. May 31st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລູກ ຄວາມຝັນຂອງເດັກບ້ານນອກຢາກປຸກເຮືອນຫຼັງງາມໆໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຢູ່ສະບາຍ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ໄດ້

ເບິ່ງທໍາອິດຄິດວ່າໄດ້ເຮືອນຫຼັງງາມໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນແມ່ນ ມັນເປັນຄວາມຝັນ ແລະ ຄວາມຕັ້ງໃຈ ຖືເປັນຄໍາໝັ້ນສັນຍາຂອງລູກຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຝັນຢາກໃຫ້ພໍ່ແມ່ຢູ່ສຸກສະບາຍ ຄິດວ່າບໍ່ຕ່າງຈາກຫຼາຍໆຄົນ
ຄື ຮ້ານພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ບອກຕໍ່ ໂພສພາບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມທີ່ກິນໃຈຫຼາຍໆຄົນເລີຍວ່າ ຢູ່ ບ້ານຕານປ່ຽວ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ

.

“ຄວາມຝັນຂອງເດັກບ້ານນອກຄືຂ້ອຍຄືຢາກປຸກເຮືອນຫຼັງງາມໆໃຫ້ພໍ່ແມ່ໄດ້ຢູ່ສະບາຍ
ເຖີ່ງສິບໍ່ໃຫຍ່ແຕ່ກະອົບອຸ່ນແລະນ່າຢູ່ ແບບບ້ານທີ່ຢາກປຸກຢູ່ຕານປ່ຽວໃຫ້ແມ່ຕູ້ຈ່ອຍພໍ່ຕູ້ຈ່ອຍ”

.

ເປັນພາບທີ່ລົງປະໄວ້ ແລະ ສະແດງເຖິງຄວາມຮັກ ຄວາມກະຕັນຍູຂອງລູກຄົນໜຶ່ງທີ່ວັງໄວ້
ຂໍໃຫ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດໄວໆເດີ້ ຄົນເກັ່ງ

ຈາກ: ຮ້ານພໍ່ຄ້າຫຼໍ່ບອກຕໍ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *