• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ພົບແລ້ວ R.I.P ໄຮ້ປະຕິຫານ ໝໍລຳ ອິນແຕງ ໝໍລຳຊື່ດັງ ທີ່ໂດດຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງຈົບຊີວິດ

ໝໍລຳ ອິນແຕງ ໝໍລຳຊື່ດັງ ພາກໃຕ້ ໂດດຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງຫວັງຈົບຊີວິດ


ຂໍໃຫ້ປອດໄພ ມີປະຕິຫານ ໃຫ້ໝໍລຳມາລຳໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງຄືເກົ່າ

ກ່ອນເກີດເຫດ ໃນເຟດບຸກໂພສໄວ້ແບບນີ້


ທັງນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຈິງ ຫຼື ຄວາມຄືບໜ້າຫຍັງ ຖ້າຕິດຕາມຕໍ່ໄປ ເຫດເກີດມື້ວານ 19 ກັນຍາ 2022

.

.

ມື້ນີ້ 20 ກັນຍາ 2022 ພໍ່ແມ່ ອິນແຕ່ງ ຈູດທູບຂໍຂະມາ ເຈົ້າຖິ່ນເຈົ້າຖາມ ເຈົ້າແມ່ທໍລະນີ ແລະ ພະຍານາກ
ຂໍໃຫ້ອິນແຕງຂຶ້ນມາຫາພໍ່ແມ່ດ້ວຍເທີ້ນ

ພົບແລ້ວ ໝໍລໍາ ອິນແຕງ R.I.P ເສຍໃຈນໍາເດີ້ ຂໍໃຫ້ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ ບໍ່ໜ້າເລີຍ
ຫຼ້າສຸດ ພົບແລ້ວ ໝໍລໍາ ອີນແຕງ

ທີ່ຫາງບ້ານເວີນເມືອງມຸນລະປາໂມກ ແຊຕໍ່ໃຫ້ຮອດຍາດຕິພີ່ນອ້ງເພິ່ນແລະພາກສວ່ນກຽ່ວຂອ້ງແດ່
ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈນໍາເດີ້ R.I.P ຂໍໃຫ້ໄປເປັນໝໍລໍາເທິງຟ້າເດີ້ ບໍ່ໜ້າເລີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *