• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຕິດຕາມຕອນຕໍ່ໄປ ມີຂ່າວ ໝໍລຳ ອິນແຕງ ໝໍລຳດັງ ພາກໃຕ້ ໂດດຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງຫວັງຈົບຊີວິດ ແທ້ຫຼືບໍ່ ?

ໝໍລຳ ອິນແຕງ ໝໍລຳຊື່ດັງ ພາກໃຕ້ ໂດດຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງຫວັງຈົບຊີວິດ

ຂໍໃຫ້ປອດໄພ ມີປະຕິຫານ ໃຫ້ໝໍລຳມາລຳໃຫ້ປະຊາຊົນຟັງຄືເກົ່າ


ກ່ອນເກີດເຫດ ໃນເຟດບຸກໂພສໄວ້ແບບນີ້


ທັງນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ເລື່ອງຈິງ ຫຼື ຄວາມຄືບໜ້າຫຍັງ ຖ້າຕິດຕາມຕໍ່ໄປ


ຈາກ: ກົບກິນເດືອນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *