• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ສ່ອງ 23 ສະໜາມທີ່ຈະໃຊ້ແຂ່ງຂັນໃນບານໂລກ 2026, ໃຊ້ຫຼາຍສະໜາມຮອງຮັບ 48 ທີມ

ສ່ອງ 23 ສະໜາມທີ່ຈະໃຊ້ແຂ່ງຂັນໃນບານໂລກ 2026, ໃຊ້ຫຼາຍສະໜາມຮອງຮັບ 48 ທີມ ເນື່ອງຈາກບານໂລກ 2026 ແມ່ນເພີ່ມຈາກ 32 ທີມເປັນ 48 ທີມ ໃນການແຂ່ງຮອບສຸດທ້າຍ ເຊິ່ງເປັນປີທີ່ພິເສດສຸດໆ ( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບລຸ່ມ )

ອີກໜຶ່ງຢ່າງທີ່ພີເສດ ບານໂລກ 2026 ມີເຖິງ 3 ປະເທດເຈົ້າຮ່ວມກັນຄື: ສະຫະລັດອາເມຣິກາ, ແມັກຊິໂກ ແລະ ການາດາ ໃນນັ້ນສະຫະລັດອາເມຣິກ ໃຊ້ເຖິງ 17 ສະໜາມໃນການແຂ່ງຂັນ ( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບລຸ່ມ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *