• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ອາຊີ ເຮີ Mister Universe Laos ຄົນທໍາອິດ

ByAdmin A

Jul 12, 2023

ເວທີ Mister Universe Laos 2023 ເປັນອີກໜຶ່ງເວທີທີ່ໜ້າພາກພູມໃຈຂອງຄົນລາວ ເປັນເວທີທີ່ຈະເຟັ້ນຫາຊາຍງາມທີ່ໂດດເດັ່ນທັງຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງທີ່ດີໃຫ້ໄວໜຸ່ມລາວ ແລະ ສັງຄົມ

ໂດຍເມື່ອວັນທີ 9 ກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາ ກໍໄດ້ປະກາດຜູ້ຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຊະນະເລີດຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ແກ່ ອາຊີ ເຮີ ຕົວແທນແຂວງ ຜົ້ງສາລີ,

ຮອງທີ 1 ໄດ້ແກ່ ເອລະວັນ ສິຣິພັດ ຕົວແທນ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຮອງຄົນທີ 2 ໄດ້ແກ່ ກໍ່າ ສຸດທາພັນ ຕົວແທນແຂວງ ຊຽງຂວາງ.

.

ທີ່ມາ: Mister Universe Laos

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *