• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ວຽງຈັນ ເອັຟຊີ ຊີ້ແຈງເຖິງບັນຫາທີ່ຜົນງານຕົກຕໍ່າສຸດໃນລາວລີກ 1 ເສຍປະຕູກາຍໂຫຼ 3 ນັດ

ກາຍເປັນເລື່ອງທີ່ເປັນປະເດັນຮ້ອນແຮງສໍາລັບ ວຽງຈັນ ເອັຟຊີ ສະໂມສອນໃນລີກສູງສຸດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຮອບຂາກັບ ໃນລີກສູງສຸດ ຫຼື ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ລະດູການ 2023 ຜົນງານດິ່ງລົງເຫວ ເສຍປະຕູໄປແບບຖະຫຼົ່ມທະລາຍ ( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບ )

ຮອບຂາກັບ ຜົນງານຂອງ ວຽງຈັນ ຕົກຕໍ່າສຸດສະເໝີພຽງ 1 ນັດ ແລະ ເສຍ 6 ນັດ ໂດຍສະເພາະ ມີເຖິງ 3 ນັດທີ່ເສຍປະຕູ 14 ໜ່ວຍຂຶ້ນໄປຕໍ່ນັດ ( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບ )

ຈົນຫຼ້າສຸດ ສະໂມສອນ ວຽງຈັນ ເອັຟຊີ ກໍໄດ້ອອກຄໍາຊີ້ແຈງຜ່ານເພຈ໌ບຸກທາງການຂອງສະໂມສອນໂດຍລະບຸວ່າ: ( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *