• Fri. Dec 1st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຈົບແນວໃດເລື່ອງນີ້ມີລຸ້ນ ຫຼັງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ແຈ້ງ ບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ຈັດງານທີ່ບໍ່ແມ່ນ ຍິງແທ້ ຊາຍແທ້ ໄປປະກວດ

ບອກເລີຍວ່ານາທີນີ້ເລື່ອງນີ້ຖືກປົກຄຸມ ຫຼັງແຈ້ງການສະບັບນີ້ ຂອງທາງ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບນີ້

.

ລະບຸວ່າ ຂໍແຈ້ງມາຍັງທ່ານທີ່ຈະຈັດເວທີການປະກວດນາງສາວ ແລະ ຊາຍງາມ, ໂຄງການປະກວດທີ່ໄດ້ຮັບລິຂະສິດຈາກຕ່າງປະເທດມາຄັດເລືອກເອົາຊາວໜຸ່ມລາວທັງ ເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຈະປະກວດພາຍໃນປະເທດ, ຢູ່ໃນລະດັບພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ແມ່ນໃຫ້ມາພົວພັນ ແລະ ຂໍອະນຸມັດຈາກສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວຕາມລະບຽບເພື່ອຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ໂຄງການປະກວດບັນດານາງສາວ ແລະ ຊາຍງາມຕ່າງໆ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ທັງເປັນການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ນາງສາວ ແລະ ຊາຍງາມຕ່າງໆ ລະອຽດດັ່ງນີ້

.


1) ສໍາລັບໂຄງການປະກວດທີ່ບໍ່ແມ່ນການຄັດເລືອກເອົາຍິງແທ້ ແລະ ຊາຍແທ້ໂດຍກໍາເນີດ ແມ່ນທາງສູນກາງຊາວ
ໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈັດງານດັ່ງກ່າວຂື້ນເດັດຂາດ;


2) ຫ້າມສວຍໂອກາດໃນການໄປທ່ອງທ່ຽວແລ້ວໄປເຂົ້າຮ່ວມປະກວດ, ແຂ່ງຂັນນາງສາວ, ຊາຍງາມ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ.
3) ຖ້າຫາກພາກສ່ວນ, ບຸກຄົນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມແມ່ນຖືວ່າມີຄວາມຜິດ ແລະ ຈະຕ້ອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ.


4) ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ ແລະ ບ່ອນປະສານງານ ແມ່ນກົມຂະບວນການຊາວໜຸ່ມສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ.
ດັ່ງນັ້ນ; ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທຸກພາກສ່ວນຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດນັບແຕ່ມື້ໄດ້ຮັບແຈ້ງການເປັນຕົ້ນໄປ.


ເຊິ່ງຊາວເນັດ, ຄົນບັນເທີງໄດ້ອອກມາສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ Save LGBTQ ກັນຍ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ອະ ຈະເປັນແນວໃດຕໍ່ໄປ ຖ້າຕິດຕາມ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *