• Sun. Dec 3rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

2 ສາວລາວ ທີ່ງານເດີນພົມແດງເມືອງຄານ ປະເທດ ຝຣັ່ງ ປ່າເຢັ່ງຊາລໍ່ ແລະ ບາບີ້ ປີຍາມາດ

ຊຸດສີມ່ວງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະທີ່ມີຄວາມໝາຍອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບໂຕຂອງ

ປ່າເຢັ້ງ ເອງ ນັ້ນກໍຄື ຄວາມເປັນລາວ ປະສົມຄວາມເປັນມົ້ງ ເຊິ່ງຜ້າສິ້ນ ແລະ ເສື້ອ

ນັ້ນແມ່ນຜ້າໄໝລາວເຮົາ ສ່ວນປະກອບ ມວກ ແລະ ບານຫາງແມ່ນຜ້າລາຍມົ້ງ.


.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *