• Sat. Dec 9th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຄວາມພ້ອມຂອງ ທີມຊາດລາວ ກ່ອນພົບ ຫວຽດນາມ, H2H ພົບກັນ 7 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ

ຢ່າລືມນີ້ນີ້ 30 ເມສາ 2023 ທີມຊາດລາວ ຢູ 22 ຈະລົງສະໜາມນັດທໍາອິດໃນການແຂ່ງຂັນບານເຕະຊາຍປະຈໍາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 32 ທີ່ປະເທດກໍາປູເຈຍ ພົບກັບ ແຊັມເກົ່າ ຫວຽດນາມ ເວລາ 19:00 ໂມງທີ່ສະໜາມ ກ່ອນການແຂ່ງຂັນຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນ ເຮົາໄປເບິ່ງເລື່ອງລາວທີ່ໜ້າຮູ້ ແລະ ສະຖິຕິການພົບກັນຂອງທັງສອງທີມ ເບິ່ງຄລິບລຸ່ມ

ສະຕິການພົບກັນຂອງທັງ 2 ທີມເບິ່ງຄລິບລຸ່ມນີ້

ຕາຕະລາງ ການແຂ່ງຂັນຂອງ ທີມຊາດລາວU22 ງານມະຫະກຳກິລາຊີເກມຄັ້ງທີ 32 ຢູ່ທີ່ປະເທດກຳປູເຈຍ
– ວັນທີ 30/04/2023 ເວລາ 19:00 ຫວຽດນາມ ພົບ ລາວ
– ວັນທີ 03/05/2023 ເວລາ 19:00 ມາເລເຊຍ ພົບ ລາວ
– ວັນທີ 06/05/2023 ເວລາ 19:00 ລາວ ພົບ ສິງກະໂປ
– ວັນທີ 08/05/2023 ເວລາ 16:00 ລາວ ພົບ ໄທ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *