• Sat. Dec 9th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ສ່ອງຜົນງານ+ເສັ້ນທາງຂອງ ນ້ອງ ອ໊ອບ R9 ນັກເຕະເຍົາວະຊົນລາວ ໄປລາຍການດັງທີ່ໄທ ມາແລ້ວ

ພາຍຫຼັງທີ່ ທ້າວ ອິນທະວົງ ອິນສີຊຽງໃໝ່ ຫຼື ນ້ອງ ອ໊ອບ R9 ຈາກສະໂມສອນເຍົາວະຊົນ W.I.G NAGA ໃນຮຸ່ນອາຍຸບໍ່ເກີນ 12 ສາມາດໄປທໍາລາຍສະຖິຕິການເດາະບານໄດ້ເຖິງ 12 ພັກວ່າຄັ້ງໃນລາຍການ ຊຸບເປີຈິວ ຫຼື Super10 ຈົນສາມາດຄວ້າທຶນຮອນມາຊ່ວຍພໍ່ແມ່ແປງຫຼັງຄາເຮືອນ ຈົນກາຍເປັນແບບຢ່າງ ແລະ ໄອດໍ້ຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍຄົນທັງລາວ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄທ.

ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບລຸ່ມນີ້:

ແນ່ນອນວ່າ ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວ ກໍເນື່ອງມາຈາກຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ແລະ ມີພໍ່ແມ່ຄອຍສະໜັບສະໜູນ ລວມເຖິງບອກສ່ວນຢູ່ສະເໝີ.
ເຊິ່ງນີ້ກາຍເປັນແບບຢ່າງຂອງເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນ ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບລຸ່ມນີ້:

ເບິ່ງຜົນງານຂອງ ນ້ອງອ໋ອບ ທີ່ຜ່ານມາທີ່ຄລິບລຸ່ມນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *