• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

Lao League 1 ລາວລີກ 1 ປະຕູທີ 40-50 ໃນລາວລີກ 1 ລະດູການ 2023

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ລະດູການ 2023 ອາທິດທີ 5 18-19 ມີນາ 2023 ເຊິ່ງກໍເປັນປະຕູທີ 40-50 ໃນລະດູການນີ້ ( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາມຄລິບ )

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ລະດູການ 2023 ອາທິດທີ 6 ມີ 11 ປະຕູ ( 40-50 )
+1/04/2023
ສະໂມສອນບານເຕະຊ້າງນ້ອຍ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນບານເຕະກອງທັບ 1-0
+2/04/2023

ສະໂມສອນບານເຕະນໍ້າທາ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນບານເຕະຈຳປາສັກ 2-1
+4/4/2023
ສະໂມສອນບານເຕະມາສເຕີ ເຊເວັ້ນ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນບານເຕະ ວຽງຈັນ 2-1

+5/4/2023
ສະໂມສອນບານເຕະ ເອສະຣາ ສະເໝີ ສະໂມສອນບານເຕະ ຫຼວງພະບາງ
2-2
( ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບລຸ່ມນີ້ )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *