• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຜົນງານຊະນະ 1 ເສຍ 2 ນັດ ທີມຊາດລາວ ກັບອັນດັບໂລກຕົກ 1 ອັນດັບ 187-188

ສະຫະພັນບານເຕະນາໆຊາດ ( ຟີຟາ ) ປະກາດອັນດັບໂລກ ( ຟີຟາ ແຣງກິງ ) ປະຈໍາເດືອນເມສາ 2023 ໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2023 ມີດັ່ງນີ້ ເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ຄລິບລຸ່ມນີ້

+3 ອັນດັບທໍາອິດຂອງໂລກ:
-ອາກຊັງຕິນ ເລື່ອນຈາກອັນດັບທີ 2 ຂຶ້ນມາເປັນທີ 1 ຂອງໂລກ
-ຝຣັ່ງ ເລື່ອນຈາກອັນດັບ 3 ຂຶ້ນມາເປັນທີ 2 ຂອງໂລກ
-ບຣາຊິນ ຕົກຈາກອັນດັບທີ 1 ຂຶ້ນມາເປັນທີ 3 ຂອງໂລກ

+3 ອັນດັບຂອງອາຊີ:
-ຍີ່ປຸ່ນ ອັນດັບ 1 ຂອງອາຊີ ( ອັນດັບ 20 ຂອງໂລກ )
-ອີຣານ ອັນດັບ 2 ຂອງອາຊີ ( ອັນດັບທີ 24 ຂອງໂລກ )
-ສ ເກົາຫຼີ ອັນດັບ 3 ຂອງອາຊີ ( ອັນດັບ 27 ຂອງໂລກ )

+5 ອັນດັບໃນອາຊຽນ ມີິຄຶື:
-ຫວຽດນາມ ອັນດັບທີ 1 ຂອງອາຊຽນ ( ອັນດັບ 95 ຂອງໂລກ )
-ໄທ ອັນດັບ 2 ຂອງອາຊຽນ ( ອັນດັບທີ 114 ຂອງໂລກ )
-ຟິລິບປິນ ອັນດັບທີ 3 ຂອງອາຊຽນ ( ອັນດັບທີ 136 ຂອງໂລກ )
ເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ຄລິບລຸ່ມນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *