• Wed. Jun 7th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປັດເປົ່າສິ່ງບໍ່ດີອອກຈາກຂົວປາກເຊ ທໍາພິທີສູດປະຣິຕະມຸງຄຸນແລ້ວ

ທີ30/03/2023 ພິທີສູດປະລິດຕະມົງຄຸນຖອດຖອນຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງນະຄອນປາກເຊ ເມືອງ ໂພນທອງ

.

ແຕ່ທີ20ຫາປັດຈຸບັນນີ້ໂດດຂົວ 4 ຫາ 5 ຄົນແລ້ວ

.

ລອດຜູ້ຫນື່ງ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປຂໍໃຫ້ຂົວຄ້ຳຄູນປອດໄພທຸກປະການເທີ້ນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *