• Fri. Dec 8th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຈະສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກໍາອັດສະລິຍະອາຊີ-ໂປຕາສສາກົນ ທີ່ແຂວງຄຳມ່ວນ ດ້ວຍງົບລົງທຶນຫຼາຍເຖິງ4 ຕື້ໂດລາ

ຂ່າວຊີອາໄອລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 24 ມີນາ 2023, ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ບໍລິສັດ ຊິໂນ-ອາກຣີໂປຕາສ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທິເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ “ໂຄງການສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກໍາໝູນວຽນອັດສະລິຍະ ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ” ຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອຫັນປ່ຽນກະສິກໍາດັ້ງເດີມຂອງລາວໄປສູ່ກະສິກໍາທີ່ທັນສະໄໝ.

ໂດຍມີທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ທົງຢົງເຮິງ (TONG YONGHENG) ກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດ ຊິໂນ-ອາກຣີໂປຕາສ ຈໍາກັດ ໄດ້ຕາງໜ້າສອງຝ່າຍລາວແລະຈີນລົງນາມເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮວ່ມກັນ.


ອີງຕາມການລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາແບ່ງອອກເປັນ 3 ເຂດໃຫຍ່ຄື: ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸ໋ຍໂປຕາສ, ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາອະໂປຕາສ ແລະ ຕົວເມືອງ ອາຊີ-ໂປຕາສ, ກວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 2. 000 ເຮັກຕາ ທີ່ແຂວງຄໍາມວນ ຄາດຄະເນການລົງທຶນທັງໝົດສູງເຖິງ 4,31 ຕື້ໂດລາ ເຊິ່ງຈະນໍາໃຊ້ທ່າແຮງດ້ານການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະບານ, ຊັບພະຍາກອນບໍ່ແຮ່, ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ຕົ້ນທຶນແຮງງານ ແລະ ທີ່ດິນຢ່າງເຕັມທີ່, ເພື່ອຊຸກຍູ້ປະເທດລາວສ້າງເປັນຮູບແບບອຸດສາຫະກໍາທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບການສົ່ງອອກ.


ຕົວເມືອງ ອາຊີ-ໂປຕາສຈະກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ,ປະກອບລວມມີທັງການແພດ, ການສຶກສາ, ການຄ້າ, ກິລາ, ການບໍລິການ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ, ໃນດ້ານໜຶ່ງ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າມາໃນຕົວເມືອງ, ກໍ່ສ້າງໃຫ້ເປັນອຸດສາຫະກໍາສີມືແຮງງານ, ປົດປ່ອຍທ່າແຮງຕົ້ນທຶນແຮງງານ. ອີກດ້ານໜຶ່ງຈະເປັນການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖີງສັກກະຍະພາບຂອງລາວ, ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃນທົ່ວໂລກເຂົ້າມາລວມຕົວ ແລະ ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ໃນປະເທດລາວ.


ໃນພິທິເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ທ່ານ ທົງຢົງເຮິງ (TONG YONGHENG) ກໍາມະການບໍລິຫານ ແລະ ຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດ ຊິໂນ-ອາກຣີ ໂປຕາສ ຈໍາກັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາໝູນວຽນອັດສະລິຍະ ອາຊີ-ໂປຕາສ ສາກົນ ເປັນຮູບແບບການກໍ່ສ້າງແບບອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ແບບຕົວເມືອງ,ທີ່ສະແດງເຖິງທ່າແຮງການພັດທະນາຂອງປະເທດລາວ, ສະໜອງຄວາມມີຊີວິດຊີວາ-ພະລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມລາວ.

ພາຍຫຼັງໂຄງການສ້າງນິຄົມອຸດສາຫະກໍາໝູນວຽນອັດສະລິຍະ ອາຊິ-ໂປຕາສ ສາກົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການຜະລິດແລ້ວ, ຈະຊຸກຍູ້ການມີວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ 30.000-50.000 ຄົນ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອັນສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມລາວ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງແລະມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດຕະພາບ ລາວ-ຈີນ ແລະ ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊະຕາກໍາ ລາວ-ຈີນ.

ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາປຸ໋ຍໂປຕາສ ແມ່ນອາໄສຊັບພະຍາກອນແຮ່ເກືອໂປຕາສ ຂອງວິສາຫະກິດ, ເລັ່ງການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາປຸ໋ຍໂປຕາສ ແລະ ບັນລຸກໍາລັງການຜະລິດປີ 2023 ຈໍານວນ 3 ລ້ານໂຕນ, ປີ 2025 ຈໍານວນ 5 ລ້ານໂຕນ ແລະ ວິໄສທັັດ ຈໍານວນ 10 ລ້ານໂຕນ, ພັດທະນາໃຫ້ວິສາຫະກິດ ກາຍເປັນວິສາຫະກິດປຸງແຕ່ງ ແລະ ຜະລິດອັນດັບທີ 1 ໃນອາຊີ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວ ກາຍເປັນຖານຜະລິດປຸ໋ຍໂປຕາສອັນດັບທີ 4 ໃນໂລກ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *