• Sat. Dec 2nd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເບິ່ງອີກຄັ້ງ! ຊ່ວງເຮືອທີ່ຫຼວງພະບາງ ເຮືອນະຄອນຫຼວງ ຄວ້າແຊ້ມຫຼັງເຮືອໄຊຍະ ບໍ່ຍອມແຂ່ງຮອບຊີງ

ເຮຶອນະຄອນຫລວງ ໃນນາມບໍລິສັດ ແສງເພັດເກັບກູ້ລະເບີດ ນາວາສັກສິດຄວ້າແຊ້ມແບບ ບໍ່ເສຍເຮື່ອ ເນື່ອງຈາກຮອບຊິງຊະນະເລີດ ເຮືອຕົວແທນຈາກແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ບໍ່ຍອມຊິງ (ບໍ່ຮູ້ລາຍລະອຽດປານໃດໃຜຮູ້ລະອຽດຄອມເມັ້ນໃຫ້ຟັງແດ່)

ແຕ່ເບິ່ງຕາມຄລິບແລ້ວ ຊ່ວງທໍາອິດ ເຮືອຈາກໄຊຍະບູລີ ອອກຕົວໄປກ່ອນ ແຕ່ ເຮືອຈາກນະຄອນຫຼວງ ບໍ່ພ້ອມ ເຮັດໃຫ້ກໍາການໃຫ້ກັບມາແຂ່ງຂັນຕໍ່, ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍບໍ່ເຫັນການຖ່າຍທອດສົດອີກເລີຍ ມີແຕ່ພິທີມອບລາງວັນເຊິ່ງເປັນ ເຮືອຈາກນະຄອນຫຼວງ ຄວ້າແຊ້ມໄປ ເບິ່ງລາຍລະອຽດຕາມຄລິບ:

-ອັນດັບທີ1: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສີພາຍ+ໂຕເຮຶອ ສະໂມສອນນາວາສັກສິດ)
-ອັນດັບທີ2: ໄຊຍະບູລີ (ສີພາຍປໍເປົາ+ລູກຊາຍຫລ້າ+ໜູ່ມສາລາວັນ+ທິດາສາຍ
-ອັນດັບທີ 3: ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB) ແຊ໋ມທະລຸຟ້າ (ສີພາຍເທບພອນໄຊ+ຕໍ່ຕູ່+ແສນດິນ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *