• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

3 ບໍລິສັດ ຈັບມືເຊັນສັນຍາຮ່ວມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດພັດທະນາສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮອງຮັບນໍ້າມັນໄດ້ 100 ລ້ານລິດ

3 ບໍລິສັດຄື: ບໍລິສັດ ພີທີແອວ ໂຮນດິ້ງ, ບໍລິສັດ ມູຮິບບາ ເອັນຈິເນຍລິ້ງ ແລະ ບໍລິສັດ ໂອເອັດດີ ໂຮນດິ້ງ ໄດ້ຈັບມືກັນເຊັນສັນຍາຂາຮຸ້ນຮ່ວມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ພີແອວເຮັດ ພັດທະນາສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດການນໍ້າມັນແພງໃນໄລຍະນີ້ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານໃນໄລຍະຍາວ.

ຕາມຂ່າວເສດຖະກິດ ການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພິທີເຊັນສັນຍາຂາຮຸ້ນ ເພື່ອຮ່ວມສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ພີແອວເຮັດ ຈຳກັດ (PLH Co., LTD) ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2022 ທີ່ໂຮມແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕາງໜ້າ ບໍລິສັດ ພີທີແອວ ໂຮນດິ້ງ ລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ, ປະທານ ບໍລິສັດ ວຽງຈັນໂລຊິດສະຕິກ ພາກຈໍາກັດ, ທ່ານ ອຸເດດ ສຸວັນນະວົງ, ປະທານບໍລິສັດ ໂອເອັດດີ ໂຮນດິ້ງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ແລະ ທ່ານ ແມັກ ງ່ານບຸ່ນ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ມູຮິບບາ ເອັນຈິເນຍລິ້ງ ຈຳກັດ, ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພິຍານໂດຍ ທ່ານ ທອງພັດ ອິນທະວົງ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມດ້ວຍແຂກຖືກເຊີນທັງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ສື່ມວນຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ກ່າວວ່າ: ການພັດທະນາສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນີ້ ມີຈຸດປະສົງຫຼັກເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດຊາດໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດການນໍ້າມັນແພງໃນໄລຍະນີ້ ແລະ ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໃນໄລຍະຍາວ, ຮັບປະການສະໜອງພະລັງງານເຊື້ອໄຟໃຫ້ແກ່ສັງຄົມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ຮັບປະກັນການປະກອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ດັ່ງນັ້ນ, 3 ບໍລິສັດພວກຂ້າພະເຈົ້າ ຈຶ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັນພັດທະນາສາງເກັບນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ເຂດໂລຊິດສະຕິກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ພາຍໃນ 1 ປີ, ຈະສາມາດຮັບຮອງສິນຄ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຕາມແຜນໄດ້ 100 ລ້ານລິດ ເຊິ່ງຈະສາມາດຮັບຮອງ ແລະ ສະໜອງນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟໃຫ້ທົ່ວປະເທດພຽງພໍໄດ້ໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *