• Sun. Dec 10th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ລາຄາຄຳຕະຫຼາດປັບຂຶ້ນທະລຸ 2.000 ໂດລາຕໍ່ອອນ, ສ່ວນຄໍາຮູບປະພັນໃນລາວ ຂຶ້ນເກືອບຈຸ17ລ້ານກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ

ລາຄາຄຳໃນຕະຫຼາດໂລກເມື່ອວັນທີ20 ມີນາ ເພີ່ມຂຶ້ນທະລຸ 2.000 ໂດລາຕໍ່ອອນ ສູງສູດໃນຮອບ1ປີກວ່າ ເນື່ອງຈານນັກລົງທຶນ ຍັງມີຄວາມກັງວົນບັນຫາຂອງພາກທະນາຄານ ໃນສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະ ສະວິດເຊີແລນເຖິງແມ່ນວ່າ ທະນາຄານ UBS ເຊິ່ງເປັນທະນາຄານຍັກໃຫຍ່ຂອງສະວິດເຊີແລນ ຈະເຂົ້າໄປຄວບລວມກິດຈະການຂອງທະນາຄານເຄຣດິດສະວິດ ແລ້ວກໍຕາມ. ຂະນະທີ່ລາຄາຄຳຮູບປະພັນຂອງລາວ ໄດ້ຂຶ້ນເກືອບຈຸ17ລ້ານກີບຕໍ່ບາດໃນວັນດັ່ງກ່າວ.


ໂດຍລາຄາຄຳ ເຊິ່ງເປັນສິນຊັບທີ່ປອດໄພ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2.009ໂດລາຕໍ່ອອນ ໃນການຊື້-ຂາຍໃນຕະຫຼາດລອນດອນເມື່ອວັນທີ 20 ມີນາຜ່ານມາ ເຊິ່ງຖືເປັນລາຄາສູງສຸດ ນັບແຕ່ເກີດຄວາມຄັດແຍ່ງລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບ ອູແກຣນ.


ໂດຍລາຄາຄຳໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 9% ແລ້ວ ນັບແຕ່ທະນາຄານ ຊີລີຄອນ ວັລເລ ຂອງສະຫະລັດລົ້ມລະລາຍເມື່ອ 10 ກວ່າວັນທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຂາດສະພາບຄ່ອງ. ຈາກສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າຊື້ຄຳເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກເປັນສິນຊັບທີ່ປອດໄພ.


ເຮັດໃຫ້ລາຄາຄຳຮູບປະພັນໃນລາວ ປັບຂຶ້ນມາຢູ່ທີ່16.929.000ກິີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດໃນວັນທີ20 ມີນາ ເຊິ່ງເປັນສະຖິຕິສູງສຸດໃນຮອບເກືອບ10 ເດືອນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ວັນທີ21 ມີນາລາຄາຄຳປັບລົງເລັກໜ່້ອຍມາຢູ່ທີ່ 16.879.000 ກີບຕໍ່ໜຶ່ງບາດ.

ກົດເບິ່ງວີດີໂອຂ່າວເພີ່ມຕື່ມທີ່:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *