• Thu. Sep 21st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຢືນຢັນເລີກກັນອີ່ຫຼີ່ ກ້ອຍ ນິກກີ້ ເພາະເລື່ອງນີ້!

    ຈາກເລື່ອງລາວທີ່ເປັນປະເດັນດມມ້າ ຂອງ ນິກກີ້ ແລະ ກ້ອຍ ຄູ່ຮັກດາລາໄທ ທີ່ມີຂ່າວລືເລີກກັນ ຫຼ້າສຸດ ທັງຄູ່ອອກມາເຜີຍຄວາມຈິງແລ້ວ

    ເລີກກັນອີ່ຫຼີ ຫຼັງຄົບກັນໄດ້ປະມານ 2 ປີ ຢືນຢັນບໍ່ມີມືທີ່ 3 ແລະ ຍັງຄົງຮັກແພງກັນ ເພາະວ່າເຄີຍໃຊ້ຊີວິດ ປັບໂຕເຂົ້າຫາກັນແລ້ວ ແຕ່ດ້ວຍເພາະບໍ່ໄດ້ສື່ສານກັນໃຫ້ເຂົ້າໃຈແຕ່ທໍາອິດ ເລີຍອາດບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນ ແຕ່ກໍຕັດສິນໃຈດີແລ້ວທີ່ເລີກລາ ແລະ ຍັງຄົງເປັນອ້າຍນ້ອງທີ່ດີຕໍ່ກັນ

    ເຖິງວ່າແຟນຄັບຈະເສຍດາຍ ຜຜິດຫວັງ ແຕ່ກໍເຄົາລົບຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງທັງຄູ່

    ກ້ອຍນິກກີ້ ນິກກີ້ກ້ອຍ ເປັນພຽງອ້າຍນ້ອງກັນລະເດີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *