• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເອື້ອຍທີ່ແສນດີ ຮຽນພາສາມື ໃຊ້ປະກອບກັບການຮ້ອງເພງເພື່ອໃຫ້ນ້ອງທີ່ຫູໜວກເຂົ້າໃຈ

“ນ້ອງຂ້ອຍເວົ້າບໍ່ໄດ້ ໜູໜວກ ຂ້ອຍເລີຍຮຽນພາສາມື”

“FIA” ສາວນ້ອຍອາຍຸ 11 ປີ ໄດ້ສ້າງໄວລັດໄປທົ່ວໂລກໂຊຊ້ຽວ ເມື່ອນາງເຂົ້າປະກວດໃນ Blind Auditions ຂອງລາຍການ The Voice Kids Germany ແລະ ຂັບຮ້ອງເພງ “Flashlight” ແຕ່ຄວາມພິເສດຄືເພງນີ້ ນາງທັງຮ້ອງໄປນໍາ ແລະ ໃຊ້ພາສາມືໄປນໍາ
.
ເພາະຕ້ອງການໃຫ້ນ້ອງທີ່ຫູໜວກ ໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງເພງທີ່ເອື້ອຍຮ້ອງ ຈົນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມ ແລະ ຄະນະກໍາມະການນໍ້າຕາແທບໄຫຼ

ບໍ່ເຊື່ອລອງຊົມຄຣິບເລີຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *