• Sat. Jun 3rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເມື່ອທ່ານໝໍລົງຊຸມຊົນ ແບບຫຼໍ່ໆ ຂັວນໃຈປະຊາຊົນ ໜຸ່ມ ແຈັກກີ້ Mister Global Laos 2022

ຢ່າງທີ່ຮູ້ວ່າ ວ່າທີ່ໝໍ່ສຸດຫຼໍ່ ແຈັກກີ້ ພິມມະຈັກ Mister Global Laos 2022 ລົງປະຕິບັດຊຸມຊົນ ຢູ່ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

.

ເຊິ່ງນີ້ກໍເປັນ ມື້ທີ 8 ທີ່ໜຸ່ມ ແຈັກກີ້ ລົງໄວ້ Day8 ອານາໄມຊຸມຊົນ

ເຫັນແລ້ວບອກເລີຍວ່າ ລະມຸນ ຫຼໍ່ໂດດເດັ່ນ

.

ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປ ວ່າໜຸ່ມແຈັກກີ້ຈະເຄື່ອນໄຫວຫຍັງແນ່

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *