• Sun. Dec 3rd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຍິນດີນໍາ PJ NUTHA ໄດ້ລູກແຝດ ເປັນແຝດຊາຍ ໜ້າຮັກສຸດໆ

ຍິນດີນໍາ PJ NUTHA ເກີດລູກຄັ້ງທີ 2 ໄດ້ລູກແຝດ ເປັນແຝດຊາຍ ໜ້າຮັກສຸດ


ເກີດແລ້ວ ແຝດນ້ອຍ 2 ຊາຍ ຂອງແມ່ນຸຖາ ຍິນດີນໍາ Nutha Ladsavonglao ກໍາເນີກເກີດລູກຊາຍແລ້ວ ແລະ ເປັນ ລູກແຝດ ຕາແພງຄັກ
ໂດຍໄດ້ໂພສວ່າ 9 ເດືອນທີ່ສຸດແສນຈະທໍລະມານ ແລະເຈັບປວດ

ມີທັງທໍ້ ທັງເມື່ອຍ ແຕ່ພໍຄິດເຫັນພາບມື້ທີ່ໄດ້ອູ້ມດວງໃຈນ້ອຍໆສອງດວງນີ້ ກໍ່ເຮັດໃຫ້ແມ່ອົດທົນສູ້ຈົນຮອດວັນທີ 13/03/2023
ຄວາມຝັນຂອງແມ່ກໍ່ກາຍເປັນຈິງ ມື້ທີ່ເຈັບປວດທີ່ສຸດ ແຕ່ກະມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດ

.


ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ໂລກທີ່ສວຍງາມ ລູກຊາຍຂອງແມ່ ປົກປ້ອງ & ປາບປື້ມ
Nutha Ladsavonglao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *