• Fri. Dec 1st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໜຸ່ມຫຼໍ່ປາຕີຊອດແຈ້ງ ເສຍຊີວິດ R.I.P ເຕືອນສາຍຕີ້ລະວັງ

ເຕືອນເຫດເສຍຊີວິດຈາກປາຕີຊອດແຈ້ງ ທ້າວດາ ຕ້ອນນີ້ລາວເສຍຊີວີດແລ້ວ ສົບຢູ່ໂຮງຫມໍມະສົດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ


ສາເຫດແມ່ນປາຕີ໋ຊອດແຈ້ງຂອງຄືນມື້ນີ້,ກັບຕອນແຈ້ງນອນແລ້ວໄຫລໄປເລີຍຈາກການບອກເລົ່າ.


ລະມັດລະວັງກັນແດ່ເດີສາຍປາຕີທັງຫລາຍ
ຂໍສະແດງຄວາມເສຍໃຈມາຍັງຄອບຄົວນຳເດີ

.

ຈາກ: ກະຈ່າຍຂ່າວ Sharenews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *