• Sat. Dec 2nd, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ປະຕູທີ 23-28 ໃນລາວລີກ 1 ລະດູການ 2023 ( ບຸນພະຈັນ ນໍາໜ້າພາທາງຍິງ)

ການແຂ່ງຂັນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ລະດູການ 2023 ອາທິດທີ 4 ລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ມີນາ 2023 ມີ 6 ປະຕູເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງກໍເປັນປະຕູທີ 23-28 ຂອງການແຂ່ງຂັນ ດັ່ງນີ້:
-11.03.2023
-ສະໂມສອນກິລາບານເຕະ ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ ພົບ ສະໂມສອນກິລາບານເຕະ ຊ້າງນ້ອຍ 0-2
ຊ້າງນ້ອຍ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ເບີ 17 ບຸນພະຈັນ ບຸນກອງ ນາທີ 6, ເບີ 9 Bodric Dimitri ນາທີ 12.
-ສະໂມສອນກິລາບານເຕະ ກອງທັບ ສະເໝີ ສະໂມສອນກິລາບານເຕະ ຈຳປາສັກ 0-0

+12.03.2023
-ສະໂມສອນກິລານບານເຕະ ເອສະຣາ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນກິລານບານເຕະ ນ້ຳທາ 3-0
ເອສະຣາ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ເບີ 19 ພັດທະນາ ພົມມະເທບ ນາທີ 16, ເບີ 23 ອາທິດ ຫຼວງລາດ ນາທີ 41 ແລະ ແກ້ວວຽງເພັດ ລິດທິເດດ ນາທີ 80.

-ສະໂມສອນກິລານບານເຕະ ຫຼວງພະບາງ ພົບ ສະໂມສອນກິລານບານເຕະ ວຽງຈັນ 0-1
– ວຽງຈັນ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ເບີ 90 ANDRE LONGNYO ນາທີ 45+2 (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຄລິບລຸ່ມນີ້ )

ສ່ວນປະຕູທີ 1-22 ເບິ່ງໄດ້ຄລິບລຸ່ມນີ້

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *