• Tue. May 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ແຈັກກີ້ Mister Global Laos ລົງພື້ນທີ່ ລອງຕໍາເຂົ້າຄັ້ງທໍາອິດ ບອກ “ບໍ່ງ່າຍເລີຍກວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າເມັດ 1”

ໄດ້ເຫັນໜ້າ ແລະ ຮອຍຍິ້ມ ບອກເລີຍວ່າມີກໍາລັງໃຈເຕີບໜຶ່ງຢູ່ເດະ ເມື່ອໜຸ່ມ ແຈັກກີ້ Mister Global Laos 2022 ໂພສ ລົງປະຕິບັດທີ່ ຊຸມຊົນ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ບັນຍາກາດການລົງປະຕິບັດຊຸມຊົນ ມື້ທີ1 ທີ່ບ້ານ ປູນຊີເຢີງ ເມືອງນອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ


ໄດ້ເຫັນການດຳລົງຊີວິດແລະການເປັນຢູ່ຂອງແຕ່ລະຄົນແຕ່ລະຄອບຄົວ

ໜຸ່ມ ແຈັກກີ້ ບອກວ່າເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ລອງຕຳເຂົ້າ ເພື່ອສິໄດ້ເຂົ້າມາເມັດ1 ບໍ່ແມ່ນງ່າຍເລີຍ


ເປັນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຂອງ ເພິ່ນ ສາມາດຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ຂອງວ່າທີ ດຣ ແຈກກີ້ ຄົນຫຼໍ່ແຫ່ງແດນໄດໂນເສົາຄົນນີ້ໄດ້ກັບພວກເຮົາ

.


Jacky Phimmachak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *