• Sat. Dec 9th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ອີກຄູ່ ສາວລາວ-ບ່າວໄທ ດ້າດ້າ ແລະ Pittaya Techakaew

ອີກຄູ່ ສາວລາວ-ບ່າວໄທ ດ້າດ້າ CEO D modeling, Managing DirectorMISS LAOS ນາງສາວລາວ ທີ່ຄົບຫາເບິ່ງໃຈກັບນັກທຸລະກິດ

ໄທ Pittaya Techakaew ຫຼັງທັງສອງ ມັ້ນໝາຍກັນ ຫຼ້າສຸດ ຖ່າຍພີເວດດິ້ງ ແລະ ກຽມວັນວິວາເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍ

.


ຍິນດີນໍາທັງຄູ່ ແລະ ຮັກ 2 ຝັ່ງຂອງອີກຄູ່ເດີ້ ສາວລາວ ບ່າວໄທ


ສາວລາວ-ບ່າວໄທ
My prewedding

.


ຈາກ: Dada Babie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *