• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານນາວັດ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫາບ້ານສົບຮຸນ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຄືບໜ້າ 44,36%

ວັນທີ 7 ມີນາ 2023 ນີ້ ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການທະລຸເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານນາວັດ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຫາບ້ານສົບຮຸນ ເມືອງໃໝ່ ແຂວງຜົ້ງສາລີ.

ໂດຍມີ ທ່ານ ແຕງທອງ ໄຊຍະທິ ຮອງເຈົ້າເມືອງໂພນທອງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ,ຮ່ວມກັບບໍລິສັດຮັບເໝົາໂຄງການ ເພື່ອກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກ.

ໜ້າວຽກທີ່ສຳເລັດແລ້ວມີ ເສັ້ນທາງມີຄວາມຍາວ 7,4 ກິໂລແມັດ,ເປີດກວ້າງຂະຫຍາຍໜ້າທາງ 3,5 ກິໂລແມັດບັນລຸ 53,19%,ທະລຸທາງໃໝ່ 3,7 ກິໂລແມັດບັນລຸ 78,31%,ລະເບີດຫີນບັນລຸ 0,00%,ລັ່ນຄ້ອຍບັນລຸ 35,01%,ຖົມດິນ ບັນລຸ 0,00%,ວາງທໍ່ທົມໃໝ່ຄົບຊຸດຕາມແບບຍັງບໍ່ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍ ຕີລາຄາວຽກເທົ່າກັບ 44,36% ຂອງມູນຄ່າສັນຍາ.

ສ່ວນໜ້າວຽກທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງຈະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດ 100% ແລະຈະມີການມອບຮັບຢ່າງເປັນທາງການໃນມໍ່ນີ້.


ຂ່າວ: ສົມເພັດ ໄຊມີກອນ ຖວທ ເມືອງໂພນທອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *