• Thu. Sep 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ຮັບບົດບາດໃໝ່ ປາເຢັ່ງຊາລໍ່ ເປັນພີເຊັນເຕີ ທະນາຄານອິນດູຈີນ

ByAdmin A

Mar 8, 2023 #Payengxa Lor

Payengxa Lor Miss Universe Laos ມີສຢູນິເວີຣສລາວ 2022 ຮັບບົດບາດໃໝ່ ງານປັງ


ເປີດຕົວເປັນພຣີເຊັນເຕີ ໃຫ້ກັບ ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ສຸດວ້າວ ແລະ ຖ້າຕິດຕາມຜົນງານຂອງ ປ່າເຢັງຊາລໍ່ ຍິງຜູ້ສ້າງປະຫວັດສາດ

ໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປຢູ່ທອ້ບ 16 ເວທີນາງງາມຈັກກະວານ


ຂໍໃຫ້ນ້ອງສາວປັງໆແບບນີ້ຕະຫລອດໄປເດີ

.


Payengxa Lor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *