• Sat. Sep 30th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ມ່ວນອີກແລ້ວເພງໃໝ່ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J “ຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີຮັກ”

ແນະນໍາເພງໃໝ່ ຈາກການປະສານສຽງຂອງ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J ກັບເພງນີ້

ຄັ້ງ 1 ເຄີຍມີຮັກ ທີ່ເລົ່າເລື່ອງລາວຄວາມຮັກຄັ້ງໜຶ່ງໄວ້ ວ່າຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີຮັກອັນແສນນານ ຮັກເຈົ້າຫຼາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ລືມເຈົ້າ ຍັງຈົດຈໍາທຸກເລື່ອງລາວຂອງເຮົາ

.

ຂໍມີເຈົ້າຕະຫຼອດໄປໄດ້ບໍ່ ມື້ທີ່ເຈົ້າຢາກຈະໄປ ໂຄດມີຫຼາຍເຫດຜົນຢາກໃຫ້ເຈົ້າຢູ່ ແຕ່ເຈົ້າມີພຽງເຫດຜົນດຽວຄືຕ້ອງການໄປ

.


ແຕ່ຂໍໃຫ້ເກັບຄັ້ງນີ້ຂອງເຮົາໄວ້ໄດ້ບໍ່ ? ອິນສຸດໆ ໄປຟັງໄດ້ເລີຍທຸກຄົນ ຄັ້ງ 1 ເຄີຍມີຮັກ ຈາກ SOPHANA x GX2 x STS73 x TA J

ທີ່ Sophana CHANNEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *