• Tue. Nov 28th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ກັບບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ເວີຊັ້ນໃໝ່ເຈັບຈີດກວ່າເກົ່າວ່າ ຈະຈັ່ງໃດກໍກັບໄປບໍ່ໄດ້ ເພາະມີຄົນໃໝ່ແລ້ວ Youd Salavan ft.Namfon Yimwan

ຟັງຫຼືຍັງ ເວີຊັ້ນໃໝ່ເພງນີ້ ກັບບໍ່ໄດ້ ຂອງ ຫຍຸດ ສາລະວັນ

ທີ່ບອກເລີຍວ່າ ເວີຊັ້ນເກົ່າ ກໍເຈັບປວດ ເຈັບຈີດແລ້ວ ເວີຊັ້ນໃໝ່ ເປັນ ຫຍຸດ ສາລະວັນ ຮ້ອງກັບ ນໍ້າຝົນຍິ້ມຫວານ ທີ່ຮ້ອງເປັນຕອບກັນ ໂດຍເປັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຝ່າຍຍິງ ທີ່ກັບມາຫາ ຢາກໄດ້ຄືນ ແຕ່ກະຄືເກົ່າ ແນວໃດ ກໍກັບບໍ່ໄດ້

ເພາະຖິ້ມເຮົາໄປໃນມື້ທີ່ຮັກຫຼາຍ ຈະກັບມາໃນມື້ທີ່ມີຮັກໃໝ່ແລ້ວ “ກັບບໍ່ໄດ້” ເວີຊັ້ນໃໝ່ ຕອກຍໍ້າອີກວ່າ ກັບບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ຂໍໂທດອີ່ຫຼີ່

.

ປະມານນີ້ ໄປຊົມເອັມວີ ແລະ ຟັງເພງນີ້ໄດ້ທີ່ ຢູທູບເດີ້ ມ່ວນໄປອີກແບບ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *