• Mon. May 29th, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໄດ້ຊື່ເພງແລ້ວ ຖ້າຟັງເລີຍເພງໃໝ່ ກູດ ຈີເອັກທູ “ເກືອບຈະລືມ”

ໄດ້ຊື່ເພງແລ້ວ ເພງທີ່ຫຼາຍຄົນຖ້າຟັງ ເກືອບຈະລືມໄປແລ້ວວ່າເຮົານັ້ນເຄີຍຮັກກັນ “ເກືອບຈະລືມ” Gx2

ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນອິນກັບເພງນີ້ ເພງໃໝ່ຂອງ ກູດ ຈີເອັກທູ ທີ່ປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ທຸກຄົນຄິດຊື່ເພງ ຫຼ້າສຸດ ໄດ້ຊື່ເພງແລ້ວທຸກຄົນ ຈາກແຟນເພງທີ່ຊ່ວຍຄິດໃຫ້ເປັນຊື່ນີ້ “ເກືອບຈະລືມ”

ເຂົ້າກັບເພງສຸດໆ ແລະ ຄຸ້ນຫູຕິດປາກ ຢາກຈະຟັງເພງເຕັມແລ້ວແມ່ນບໍ່ ເຖິງທາງໜຸ່ມກູດ ແລະ ເຈມ ອ້າຍຂອງເພິ່ນກໍກໍາລັງເລັ່ງຮ້ອງເພງເຕັມມາໃຫ້ແຟນໆໄດ້ອິນຟິນແບບຈົບເພງ ເຈັບຈີດນໍາກັນແລ້ວ

ອົດໃຈລໍຖ້າເດີ້ ຖ້າຕິດຕາມຟັງນໍາກັນ “ເກືອບຈະລືມ” ກູດ ຈີເອັກທູ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *