• Fri. Dec 1st, 2023

Lao Sport Update

ຮອບດ້ານວົງການກິລາ

ໄປເບິ່ງ 11 ປະຕູທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລາວລີກ 1 ອາທິດທໍາອິດ (ປະຕູດີງາມທີ່ສຸດ)

ການແຂ່ງຂນບານເຕະ ເປບຊີ ລາວລີກ 1 ອາທິດທໍາອິດ ( 18-19 ກຸມພາ 2023 ) ມີປະຕູເກີດຂຶ້ນເຖິງ 11 ປະຕູຄື:
+5 ປະຕູທໍາອິດເກີດຈາກນັດທີ່: ຊ້າງນ້ອຍ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນ ບານເຕະ ນ້ຳທາ 2-0
– ຊ້າງນ້ອຍ ໄດ້ປະຕູຈາກ: Bodric Dimitri ນາທີ 7′, ບຸນພະຈັນ ບຸນກອງ ນາທີ 56′.

+ສະໂມສອນ ບານເຕະ ວຽງຈັນ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນ ບານເຕະ ເອສະຣາ 2-1
– ວຽງຈັນ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ພູວຽງ ພູມສະຫວັດ ນາທີ 14, Johan Ella ນາທີ 56′
– ເອສະຣາ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ໂຈນີ້ ແຫວນປະເສີດ ນາທີ 84′
ເບິ່ງຄລິບ 5 ປະຕູທໍາອິດລຸ່ມນີ້:

+ປະຕູທີ 6-11 ເກີດຈາກນັດທິີ່: ສະໂມສອນ ບານເຕະ ມາສເຕີ ເຊເວັ້ນ ເອົາຊະນະ ສະໂມສອນ ບານເຕະ ຈຳປາສັກ 4-0
– ສະໂມສອນ ມາສເຕີ້ ເຊເວັ້ນ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ວັນນະສອນ ດວງໄມຕີ ນາທີ 37′ 58′, AYUKAWA YUKUHIRO ນາທີ 39′ 62′.

+ໂມສອນ ບານເຕະ ກອງທັບ ສະເໝີ ສະໂມສອນ ບານເຕະ ຫຼວງພະບາງ 1-1
– ສະໂມສອນ ກອງທັບ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ຕີ ສີຫາລາດ ນາທີ 86′
– ສະໂມສອນ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ປະຕູຈາກ: ສິນນະກອນ ກູມະນີຄຳ ນາທີ 42′

ເບິ່ງລາຍລະອຽດທີ່ຄລິບປະຕູທີ 6-11ລຸ່ມນີ້:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *